Konsultacije za upis na državnim fakultetima

Ako želite da konkurišete za upis na državnim fakultetima u inostranstvu, pomažemo vam u pravom izboru fakulteta za vas, kao i kod  pripreme neophodnih dokumenata za prijavu i upis.

Kontaktirajte nas putem mejla studiranje@nemestic.com  za prvu besplatnu konsultaciju.

Aplikacioni mentorski paket  – cena €500
  • Određivanje prioriteta i profesionalna orijentacija
  • Izrada plana aplikacije sa programima i stipendijama (do 15 programa sa adresama, rokovima i cenama)
  • Konsultacije (Skype) o dokumentima i načinu prijave na željeni program
  • Izrada liste dokumenata potrebnih za prijavu i upis
  • Savetovanje oko načina izrade CV, motivacionog pisma, portfolia
  • Preporuka škola za polaganje ispita i dobijanje internacionalnih sertifikata jezika
  • Provera valjanosti dokumenata i revizija dokumenata.
  • Pomoć kod prijave na fakultet (do 3 programa)
  • Savetovanje oko  pronalaženja smeštaja u inostranstvu
  • Podrška tokom celog procesa, od pripreme aplikacije do upisa

Prva besplatna konsultacija se vrši putem Skype. Nakon toga se zakazuje sastanak sa klijentom radi određivanja prioriteta i profesionalne orijentacije,  nakon čega se potpisuje ugovor. Izrada aplikacionog mentorskog paketa počinje od dana fakturisanja uplate.

Napomena: Konsultacija i priprema dokumentacije za upis je besplatna na našim partnerskim fakultetima.

Listu partnerskih fakulteta pogledajte ovde.