O faklutetima

UniCamillus University

Saint Camillus International Univerzitet lociran u Rimu, je univerzitet isključivo posvećen izučavanju zdravstvenih i medicinskih nauka s ciljem pripreme budućih izvrsnih zdravstvenih radinika iz različitih specijalnosti.

Akreditovan je od strane ANVUR ( Italijanske nacionalne agencije za evaluaciju Univerziteta).

Univerzitet prima kako studente iz EU tako i one koji nisu iz EU.

UniCamillus nudi diplomu iz medicine i hirurgije i još pet zdravstvenih profesija (fizioterapija, medicinska sestra, akušerstvo, tehnike biomedicinske laboratorije, tehnike radiologije i radioterapije).

Studije se održavaju na engleskom jeziku .

Svi program počinju školske 2018/2019 godine.

Za akademsku 2018/2019 godinu dostupni su sledeći kursevi:

Stručni kurs za medicinu i hirurgiju (traje 6 godina);

Stručni kurs – biološke laboratorijske tehnike (3 godine);

Stručni kurs za medicinske sestre (3 godine);

Stručni kurs za akušerstvo (3 godine);

Stručni kurs za fizioterapiju (3 godine);

Stručni kurs za radiologiju i tehnike radioterapije (3 godine).

UniCamillus u želji da motiviše visoko ambiciozne đake i studente, na osnovu njihovog akademskog postignuća dodeljuje delimične ili cele stipendije svima onima koji nisu iz EU. Pored akademskog postignuća uzima se u obzir i ekonomska situacija studenata.

Nastava je organizovana tako da studentima pored teorijske nastave nudi prakse u Rimskim bolnicama, istraživačkim centrima kao i neophodna stažiranja već na prvoj godini.

Tokom studiranja na UniCamillus-u, studenti mogu iskoristiti šengensku vizu, koja će im omogućiti putovanja i rad u 26 zemalja, kao i produžiti dozvolu boravka u Italiji godinu dana nakon diplomiranja, sa ciljem nastavka usavršavanja i obučavanja u željenoj oblasti.

Lokacija na mapi

Ostavi komentar