O faklutetima

Hotel Business School

Hotel Business School otvorena je 2008.godine u saradnji sa Forte Village Resort i LUISS Business School s ciljem da obuči i pripremi generacije visoko kvalifikovanih kadarova u sektoru ugostiteljstva, na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Zahvaljujući odličnim obrazovnim programima, organizovanim obukama, nastavi, stažiranju u najekskluzivnijim hotelima svetske klase studenti ove škole lako dolaze do zaposlenja širom sveta u hotelima sa 5 zvezdica na pozicijama: Food & Beverage Manager, Room Division Manager, Revenue Manager, Sales & Marketing Manager, Event & Congress Manager, Human Resources Manager, Business Consultant i Hotel Manager.

Hotel Business School nudi dva master programa:

  1. Master in 5 stars Hotel Management
  2. Food and Wine

Master program Hotel Management traje 11 meseci (uključuje 5 meseci nastave i 6 meseci prakse). Studenti koji završe ovaj program imaju 99% šanse da nađu posao.

Ovaj kurs počinje u oktobru/novembru 2019. godine. 

Uslovi za upis na master studije su sledeći:

• diploma osnovnih studija

• odlično znanje engleskog jezika

• poznavanje glavnih računarskih programa

• spremnost za preseljenje unutar Italije i drugih zemalja tokom stažiranja

• osnovno znanje italijanskog jezika

Selekcija za upis na master programe se vrši na osnovu:

• procene CV-a;

• testiranja;

• individualnog intervjua;

• intervjua na engleskom.

 

Takođe ovaj fakultet nudi izvrsnim studentima parcijalne stipendije (5-20%) u zavisnosti od CV-ja i uspeha u procesu selekcije.

Cena master kursa iznosi €17,800 (može da se plati u tri rate).

Lokacija na mapi

Ostavi komentar