Recenzije

Da li je potreban sertifikat jezika za studiranje u inostranstvu?

Pre upisa na bilo koji od fakulteta u inostranstvu, potrebno je dobro se informisati koja su sve dokumenta potrebna za upis. Pored diplome srednje škole ili fakulteta, u zavisnosti da li upisujete trogodišnje (bachelor) studije ili postdiplomske (master) studije, obavezno je priložiti i sertifikat jezika na kojem se studira.

Mnogi studenti, koji recimo odlaze u Italiju na studije, misle da je neophodno imati sertifikat italijanskog jezika. Da, on jeste potreban u slučaju da su predavanja na italijanskom jeziku. U tom slučaju potrebno je da položite ispit CILS i to nivo B1 ili B2, kako bi ste dobili validan sertifikat. Ovaj ispit možete polagati u Italijanskom kulturnom centru zemlje u kojoj živite.

Kada je reč o studijama na engleskom jeziku, koja se uglavnom namenjena stranim studentima u bilo kojoj zemlji, potrebno je položiti TOEFL (sa 81 osvojenih poena) ili IELTS (sa 6 osvojenih poena) ispit. U zavisnosti, od fakulteta do fakulteta, potreban je jedan ili drugi sertifikat, dok neki fakulteti prihvataju oba sertifikata.  Ovi ispiti se mogu polagati u svakom British Council-u, kao i u drugim specijalizovanim institutima za engleski jezik.

Sertifikat jezika je potrebno priložiti uz sva ostala dokumenta, potrebna za upis. Međutim, nekada fakulteti mogu izaći u susret studentu i odobriti naknadno slanje sertifikata jezika, u slučaju da student ima termin za polaganje ispita za sartifikat, zakazan posle krajnjeg roka za predaju svih dokumenata za upis.

 

Lokacija na mapi

Ostavi komentar