Recenzije

Da li se diploma srednje škole priznaje u Nemačkoj?

Svako ko želi da studije započne u Nemačkoj potrebno je da se raspita da li je postojeća diploma srednje škole validna i dovoljna za upis na fakultet.

Znači prvi korak kandidata je da proveri da li je školska diploma priznata u Nemačkoj kao ravnopravna sa nemačkom maturom ili drugim školskim diplomama koje su pretpostavka za upis na fakultet. Nemačka služba akademske razmene (DAAD) ima bazu podataka gde kandidat može da unese zemlju i školsku diplomu i tako sazna da li je ona dovoljna za upis na željeni fakultet.

U većini slučajeva, naši đaci moraju da idu na doškolovavanje od godinu dana u Nemačkoj, kako bi se upisali na fakultet dok se na umetničkim smerovima izuzetno talentovanim kandidatima omogućava pristup nemačkim fakultetima ili višim školama i bez formalne procedure upisa ali najčešće uz prijemni ispit i portfolio radova.

Konačnu odluku o prijemu na fakultet donosi uvek visokoškolska ustanova. Zato je preporučljivo da se kandidat raspita direktno na fakultetu ili preko Nemestic studia da li ispunjava uslove za upis.

Ostavi komentar