Recenzije

Kako aplicirati za studentsku vizu?

1

Pri podnošenju zahteva za dobijanje studentske vize treba voditi računa o sledećem:

  1. Vizu treba tražiti na vreme jer obrada zahteva može potrajati više meseci, a bez važeće vize se ne može ići u inostarnstvo.
  2. Treba tražiti pravu vizu. Turistička viza, ili viza za učenje jezika, ne može se naknadno pretvoriti u studentsku vizu.
  3. Upis na izabrani fakultet je uslov za dobijanje studentske vize, kao i uslov za dobijanje studentske boravišne dozvole.

 

Neophodna dokumenta za izdavanje vize

Precizne informacije o tome daju ambasade i konzulati. Uobičajeno je da se traže sledeća dokumenta:

– potvrda o zdravstvenom osiguranju,

– potvrda/potrvde o finansiranju. Reč je o dokumentima iz kojih jasno proizilazi da podnosilac zahteva može da obezbedi sebi izdražvanje. To mogu biti: potvrde o primanjima roditelja; potvrda o stipendiji.

– potvrda o dosadašnjim studijama (ako je kandidat već završio neki fakultet),

– potvrda o znanju jezika,

– potvrda o završenoj školi (koja omogućava upis na fakultet),

– potvrda fakulteta da je kandidat primljen na studije – ili da postoje velike šanse da bude primljen.

Studentska boravišna dozvola

Izdaje se u mestu u kome se studira. Za nju su najčešće potrebna sledeća dokumenta:

– prijava adrese

– potvrda o zdravstvenom osiguranju

– potvrda o studiranju

– važeći pasoš sa vizom

– potvrda o iznajmljenom stambenom prostoru

– potvrdu o plaćenoj taksi (izdaje se najčešće na licu mesta prilikom izdavanja dozvole boravka)

 

Dozvola boravka se izdaje najpre na dve godine, a po isteku tog roka može biti produžena.

Produženje zavisi od toga da li vreme studiranja odgovara predviđenom vremenu. Potvrdu o tome izdaje fakultet. Dozvola boravka se mora produžiti pre isteka važnosti.

 

Ostavi komentar