Recenzije

Kako napisati dobro motivaciono pismo?

2Motivaciono pismo se još zove i cover letter ili personal letter. U motivacionom pismu treba da stavite naglasak na bitne stavke iz cv-ija i da pokažete zašto baš Vas neko treba da primi na određeni program/fakultet.

U motivacionom pismu imate priliku da pokažete vašu viziju, efektivnost, motivisanost i svestranost. Pored toga, ono  treba da posvedoči i o vašim akademskim i profesionalnim kapacitetima. Praktičnim primerima treba da pokažete zašto želite na određeni master program i šta konkretno ćete da uradite sa tim znanjem. Argumentujte svoje uspehe i dostignuća. Primena znanja i analitičko mišljenje je nešto što na našim univerzitetima slabo postoji a to je najvažnije. Komisija mora da zna za šta vama treba ta diploma i znanje zato pismo treba da bude lično, da pokažete ko ste, šta znate i šta želite. Obavezan deo predstavlja navođenje ciljeva koji vas motiivšu da konkurišete upravo za taj program. Navedite, ukoliko imate, vaš dugoročni plan, i naznačite kako bi program mogao da se uklopi u sve to.

Dužina treba da je negde oko stranu, stranu i po, font 12. Maksimum 2 strane. Ne zaboravite -tema je vaša motivacija i budućnost, i zato budite samouvereni, jasni i koncizni.

Ostavi komentar