Recenzije

Koja dokumenta su potrebna za upis na bachelor program u inostranstvu?

Ako ste se odlučili da se prijavite za upis na bachelor program na nekom od fakulteta u inostranstvu, sledeći korak jeste priprema dokumentacije neophodne za prijavu. Kada je reč o fakultetima za dizajn, arhitekturu, modu ili vizuelnu umetnost, dokumenta koja studenti moraju da prilože u određenom roku su uglavnom ista.

Dakle, pored diplome srednje škole i prevoda na jezik na kojem se studira, potrebno je obavezno priložiti i transkript ocena.  Prevod diplome i transkripta, takođe mora biti overen haškim apostilom. Osim toga, budući studenti moraju priložiti takođe sertifikat jezika ( pr. za engleski jezik traži se sertifikat TOEFL ili IELTS), Zatim, CV i motivaciono pismo, kao i fotokopija pasoša. Kada je u pitanju portfolio, na nekim fakultetima je portfolio obavezan za upis, dok na drugim se umesto portfiolia traži izrada „projekta na određenu temu„.

Kada se sva dokumenta prikupe, šalju se fakultetu uz uplatu aplikacione takse. Posle provere svih dokumenata, fakultet vas može pozvati na motivacioni intervju, koji se uglavnom obavlja putem Skype.

Ako su rezultati pozitivni, pre dobijanja sertifikata o upisu, potrebno je takođe i da overite vašu diplomu u zvaničnoj ambasadi zemlje u kojoj želite da studirate.

Kada je u pitanju upis na nekom od fakulteta koje zastupa Nemestic studio, kao što su (Institut Marangoni, NABA Nova akademija umetnosti, IED Evropski Institut za dizajn, Domus Akademija, IFA Paris Internacionalna modna akademija i dr.) besplatne konsultacije su dostupne svim studentima – od priprema portfolia, dobijanja olakšica, pripreme dokumenata za upis, polaganje ispita, pripreme za intervjue na fakultetima, upoznavanje sa budućim fakultetima i novom zemljom studija, sve do upisa na fakultet i odlaska na studije. Zakažite konslutacije putem ovog formulara!

Lokacija na mapi

Ostavi komentar