Recenzije

Osvojite jednu od IED stipendija za osnovne studije

Započni svoju profesionalnu karijeru u međunarodnom okruženju! Pokaži svoj talenat i kreativnost i doprinesi poboljšanju budućnosti. IED (Evropski Institut za dizajn) nudi mogućnost da osvojite jednu od 170. stipendija koje pokrivaju 50% ili 100% školarine.

Kako bi konkurisali za stipendije, kandidati treba da pošalju svoje radove na temu „Distance“. Na konkursu mogu da učestvuju kanditati uzrasta od 18 do 26 godina.

Za učešće na konkursu potrebno je priložiti:

-diplomu srednje škole;

-popunite aplikacioni formular;

-diplomu jezika (minimum B2 nivo);

-radove na zadatu temu (na jeziku na kojem ćete studirati);

-kratak opis projekata;

-fotografije (jpg,png) ili dokumenta u ppt,pdf formatu;

-motivaciono pismo;

-kopiju pasoša.

Rok za prijavu je 05. maj 2021. 

Za sve detalje o stipendijama, prijavi i upisu na IED-u kontaktirajte Nemestic Studio na mail studiranje@nemestic.com.

Nemestic Studio je zastupnik ovog Instituta za sve zemlje bivše Jugoslavije.

Lokacija na mapi

Ostavi komentar