Recenzije

Studirajte na Evropskoj školi ekonomije ESE

Evropska škola ekonomije (ESE) predstavlja međunarodni privatni fakultet za visoko obrazovanje u oblasti međunarodnog biznisa, multikulturalne i pragmatičke Škole Biznisa ,,bez granica’’. ESE ima svoje centre u Londonu, Njujorku, Rimu, Milanu, Firenci, Madridu. takođe je u partnerstvu sa Školom Menadžmenta u Tbilisiju. Više o samim programima i uslovima studiranja na ovom fakultetu saznali smo od internacinalnog menadžera za upis studenata.

Kakve sve vrste programa nudi ESE?

ESE nudi jedinstveni trogodišnji (Bachelor of Science – BSc) program u oblasti Biznis administracije, koji uključuje učenje stranog jezika, minimum 2 stažiranja (bilo gde u svetu), dodatna gostujuća predavanja, radionice i posete kompanijama, kao i takmičarski izbor za specijalizaciju od druge godine pa nadalje i to u oblasti Menadžmenta, Marketinga i Finansija.

Ponuđeni postdiplomski programi sastoje se iz master programa (Master of Science – MSc), koji traje između 12 i 15 meseci, a uključuje dva semestra u Kampusu sa modulima u okviru odabranih specijalizacija za Menadžment, Marketing i Finansije, kao i stažiranje u trećem polugodištu, te završni biznis projekat u četvrtom, i Master program u oblasti biznis administracije (MBA).

Kao dodatak, ESE takođe nudi i kratke (tzv. executive) kurseve iz oblasti finansija, marketinga i menadžmenta, te specijalizovane profesionalne kurseve iz oblasti kao što su Preduzetništvo, Menadžment u umetnosti i kulturi, Menadžment u oblasti mode i luksuzne robe, Menadžment u ugostiteljstvu, Event menadžment, Menadžment u sportu, trgovini nekretninama itd.

Ovi jednosemestralni programi u Kampusu traju 3 meseca, a nakon njih moguće je stažiranje (u trajanju od 3 do 6 meseci) , koje nije obavezno, ali se veoma preporučuje (obezbeđena je asistencija na individualnom nivou od strane ESE-ovog kampuskog departmana za stažiranje).

ese 2

Koji metod podučavanja se primenjuje u vašoj školi?

ESE veruje da, kada je u pitanju konkurencija i stanje na tržištu rada, mladim profesionalcima najviše treba asistencija pri identifikovanju njihovih životnih ciljeva i njihovih ličnih i profesionalnih ciljeva. Studenti ESE škole na taj način dobijaju šansu da oblikuju svoju sopstvenu budućnost tako što će pohađati jedinstvene kurseve tokom redovnih i postdiplomskih studija putem in-class časova u Kampusu (gde se nude celodnevni i vanredni programi) sa specijalizacijama u biznis sektorima, koji su moderni i sasvim u skladu sa 21. vekom. Takođe, često nudimo unutar Kampusa gostujuća predavanja koja drže profesionalci iz oblasti biznisa, organizujemo ekskurzije i posete kompanijama, zatim radionice za poboljšavanje ličnih i profesionalnih veština odnosno znanja. Naš kompetitivni program za stažiranje je isto tako prilagođen potrebama samorazvoja odnosno povećavanju mogućnosti zapošljavanja.

ESE formula sastoji se od obaveznog pohađanja nastave, intenzivnog učenja stranih jezika, opcija studiranja odnosno stažiranja u inostranstvu, specijalizacija u visoko-opremljenim modernim biznis sektorima, dodatnim gostujućim predavanjima, radionicama i posetama kompanijama i međunarodnim stažiranjima u nekim od najvećih kompanija širom sveta.

Edukaciona filozofija ESE škole temelji se na akademskoj izvrsnosti, pragmatičnosti, internacionalnosti i radnom iskustvu. Naša misija je da pripremimo novu generaciju ambicioznih biznis lidera spremnih da na sebe preuzmu važne uloge u biznis svetu 21. veka.

ese 3

Ko su studenti koji pohađaju ESE školu i iz kojih zemalja oni dolaze?

Studenti koji pohađaju ESE osnovne (Bachelor – BSc) i master (MSc ili MBA) studijske programe su studenti koji su ambiciozni, dolaze iz različitih delova sveta i imaju velike snove i ambicije u vezi sa svojom karijerom. Oni žele da budu uspešni u međunarodnom svetu biznisa i željni su učenja, putovanja i spremni su da rade kako bi pretvarali svoje snove u realnost.

Studenti ESE škole, koji pohađaju kratke sertifikovane kurseve i programe za razmenu studenata, su obično diplomci ili (mladi) profesionalci, i oni predstavljaju preko 40 različitih nacionalnosti. Pohađanje kratkog kursa na ESE fakultetu predstavlja značajno intelektualno i međunarodno iskustvo za one koji već imaju neko radno iskustvo iza sebe, ali bi hteli da unaprede svoju poziciju unutar svoje kompanije, ili za one koji bi hteli da promene i/ili poboljšaju svoju karijeru na nekom određenom polju.

Internacionalna atmosfera koja vlada u ESE školi, gde se instrukcije daju na engleskom jeziku, obraća se najistaknutijim studentima iz preko 70 različitih zemalja sveta. Sve ove različite kulture, sredine iz kojih studenti dolaze, talenti i veštine, potpomažu toleranciju, zdrav takmičarski duh i šire razumevanje internacionalnosti i svetskog biznisa. Da bismo malo približili ovu sliku, evo su statistički podaci vezani za ESE studente u odnosu na to sa koga kontinenta dolaze: 60% iz Evrope, 18% iz Azije, 13% iz Južne Amerike, 5% iz Severne Amerike, 3% iz Afrike, 1% iz Australije i Okeanije.

Koji programi su najtraženiji?

Najpopularniji programi su trogodišnji programi (Bachelor of Science – BSc) iz oblasti Biznis administracije i master programi (Master of Science – MSc) u trajanju od 12 do 15 meseci, sa specijalizacijom u oblastima menadžmenta, marketinga ili finansija.

Naša škola takođe nudi specijalizovane module i kratke sertifikovane kurseve u današnjim najnovijim i najmodernijim biznis sektorima, koji su sve popularniji i popularniji, sa mogućnošću specijalizacije u oblastima kao što su Finansije i bankarstvo, Onlajn marketing, Event menadžment, Ekonomija životne sredine, Moda i luksuzna roba, Muzika, film i mediji, Trgovina luksuznim nekretninama, Sport, Ugostiteljstvo i turizam, Menadžment u umetnosti i kulturi, Liderstvo i preduzetništvo, itd.

ese 4

Da li ESE takođe nudi i smeštaj za studente?

ESE ima svoju studentsku službu, koja nudi besplatne usluge i pomaže studentima od momenta kada se upišu na studije (nakon procedure sa studentskom vizom, ukoliko je to neophodno) i budu zvanično registrovani, tako što im pomaže u pronalaženju smeštaja u blizini Kampusa, dobijanju zdravstvenog osiguranja i drugih stvari koje su im neophodne pre i tokom njihovog boravka u jednom od ESE kampusa. ESE ne nudi smeštaj unutar samog kampusa, ali pomaže studentima da pronađu smeštaj u blizini odabranog ESE Kampusa putem njegove lokalne stambene mreže i partnera.

5

A kada je u pitanju stipendiranje studenata?

Ambiciozni i motivisani studenti (koji dolaze iz stranih država), kojima je potrebna mala finansijska olakšica u mogućnosti su da apliciraju za parcijalnu stipendiju tako što će popuniti naš Aplikacioni formular za stipendiranje nakon što su poslali onlajn aplikacioni formular za željeni studijski program.

Zadužbina evropske škole za ekonomiju pregledaće poslate aplikacije za stipendiju. Zadužbina ESE za svoju misiju ima dodeljivanje stipendija studentima koji ne uživaju privilegije visokog društvenog statusa, kako bi im se omogućio pristup višem obrazovanju. Studente bira ekspertski panel za ocenjivanje, pri čemu bitnu ulogu pri odlučivanju igraju faktori poput akademske izvrsnosti, ali i potencijalni doprinos budućoj zajednici.

Svrha dodeljivanja stipendija od strane Zadužbine ESE jeste transformisanje života studenata tako što će im se pružiti jedinstvena šansa za obrazovanje. Mi omogućavamo istraživanje i napredno studiranje kroz razvijanje i širenje resursa svetske klase i izvanrednu atmosferu za učenje.

Koju vrsta sertifikata/diplome dobijaju student koji završe ESE studije?

Od januara 2018 godine svi redovni (Bachelor of Science – BSc u oblasti Biznis administracije) i postdiplomski (Master of Science – MSc u oblasti Menadžmenta, marketinga i finansija) studijski programi biće prepoznati od strane Univerziteta u Čičesteru (University of Chichester), našeg najnovijeg britanskog partnera. Studijski programi škole ESE već su međunarodno priznati, ali ova nova dodatna validacija sigurno će povećati međunarodno priznanje i prestiž ovih programa.

Nakon što uspešno završe jedan od kratkih kurseva u ESE školi, u okviru izvršnih (tzv. executive) i profesionalnih programa, studentima će biti dodeljen Kvalifikovani sertifikat uključujući tabelu sa ocenama, kao i iskustvo stažiranja u okviru kompanije ili biznis sektora koji je zanima studenta.

6

A što se tiče stažiranja?

Misija Evropske škole ekonomije (ESE) jeste da sprovede svoje učesnike kroz proces otkrivanja a potom i realizaciju njihovih profesionalnih snova tako što će izgraditi individualni i formativni put za svakog studenta, a koji se sastoji od učenja, teorije i prakse na terenu.

ESE škola kombinuje ovaj svesni pristup sa obaveznim oslanjanjem na tržište rada kako bi se pazilo na svaki aspekat studentove buduće karijere: od upisa preko razvoja do naprednog nivoa odnosno realizacije cilja. Evropska škola ekonomije veruje da ,,čovek mora otkriti svoj sopstveni san i raditi isključivo ono što voli kako bi u svom životu ostvario svoje najviše aspiracije‘’ (iz knjige Škola za bogove, Elio D’Anna, predsednika i osnivača ESE škole).

Svi ESE kampusi imaju posvećeni Departman za stažiranje koji studentima služi kao vodič u pripremi njihove karijere, te im pomaže u procesu odabira (međunarodnog) stažiranja.

ESE raspolaže sa mrežom od preko 1.500 međunarodnih kompanija širom sveta. Pregled kompanija u kojima su stažirali bivši i sadašnji student dostupna je na našem vebsajtu, – ovo nije potpuna lista, ali svakako može poslužiti kao ilustracija za neograničene mogućnosti koje se nude studentima.

Stažiranje čini integralni deo svih ESE studijskih programa (Bachelor BSc i Master MSc) i kao i opcioni deo koji je veoma preporučljiv nakon što se završe kratki sertifikovani programski kursevi.

Nakon završenih studija, kakvi su izgledi za pronalaženje odgovarajućeg posla u struci?

Perspektive za karijeru ESE studenata su veoma dobre. ESE studenti su zapravo jedni od najkonkurentnijih biznis profesionalaca na tržištu, često započinjući svoju karijeru ulogama konsultanta i asistenata menadžera.
Ispod se nalazi pregled pozicija koje zauzimaju ESE studenti:

Nije teško razumeti zbog čega su ESE studenti jedni od najkonkurentnijih diplomaca na tržištu – svi oni imaju solidno razumevanje međunarodnog biznisa, kao i specifičnu veštinu razvijenu tokom specijalizacije u određenom biznis sektoru, oni govore engleski i još jedan strani jezik tečno, imaju radno iskustvo (omogućeno stažiranjem) u kompanijama  širom sveta i važne ,,meke’’ veštine uključujući tu i liderske veštine.

graficon_02

38% ESE svršenih studenata uspeva da pronađe posao pre nego što zvanično završi studije, često putem stažiranja ili profesionalne mreže koju su izgradili tokom studiranja na ESE. Ostalih 42% pronalazi posao u roku od 1-3 meseca nakon što dobiju diplomu. Mali procenat, oko 2-3%, samostalno započinje sa poslom (u vidu start-up ili preko platforme newco).

Najpopularniji biznis sektori za svršene ESE studente su Modna industrija i Industrija luksuzne robe, kao i Finansija, a odatle nisu daleko ni IT/digitalne usluge.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Ako želite da studirate na Evropskoj školi ekonomije ESE, kontaktirajte nas putem mejla studiranje@nemestic.com.
Više o Evropskoj školi ekonomije ESE saznajte na ovom linku

 

Lokacija na mapi

Ostavi komentar