Recenzije

Uticaj roditelja na izbor fakulteta i karijere

Deca su često sklona ispunjavanju roditeljskih očekivanja kada je u pitanju izbor škole, fakulteta ili budućeg zanimanja. Važno je da se roditelji osveste kako svako dete ima jedinstven životni put koji ne mora nužno slediti njihova očekivanja i želje.

Porodični uticaj na izbor karijere pojedinca je značajan, što potvrđuju rezultati istraživanja koja su se sprovodila poslednjih dvadeset godina. Roditeljska dinamika i interakcija s decom (privrženost, roditeljsko ponašanje) igra važnu ulogu u razvoju karijere dece. Ranije je vladalo mišljenje kako deca i mladi donose odluke koje reflektuju njihove snove, strasti i talente, neometani porodičnim uticajem. Od 80-tih godina 20. veka terapeuti i savetnici za profesionalnu orijentaciju stekli su bolji uvid u važnost koju imaju roditelji na razvoj karijere njihove dece kasnije u životu.

Danas prevladava mišljenje kako je porodica najmoćniji sistem kojem ljudsko biće može pripadati i da konstantno utiče na životne izbore svakog pojedinca. Važno je napomenuti kako roditeljsko ponašanje, mnogo više od onoga što govore, utiče na napredovanje u obrazovanju i karijeru kod mladih.

Izbor karijere ugrožen ako dete nije nezavisno

Roditelji predstavljaju modele svojoj deci. Njihovo ponašanje i mišljenje ima veliki uticaj na formiranje slike o sebi. Način na koji oni interpretiraju stvarnost i šta sve omogućavaju svojoj deci, utiče na njihov izbor zanimanja i karijere. Roditelji predstavljaju filter za iskustva svoje dece i utiču na razvoj njihovih radnih vrednosti. Utiču na njihovo mišljenje i vrednovanje različitih zanimanja i karijera.

Adolescenti su često skloni ispunjavanju roditeljskih očekivanja kada je u pitanju izbor škole ili budućeg zanimanja. Problem može nastati ako dete ne razvije dovoljno nezavisnost od porodice, može se susresti s poteškoćama u formiranju identiteta, što sve zajedno može dovesti do neodlučnosti pri izboru karijere. Iz toga proizilazi da izbor karijere kod mladog čoveka može biti ugrožen kada je porodica previše dominanta i kada se mlada osoba nije dovoljno osamostalila. Ako mlada osoba ne uspe razviti autonomnost i ako nije podstaknuta da samostalno istražuje sve mogućnosti koje ima pri izboru karijere, može postati neodlučna pri izboru karijere.

S druge strane, mladi ljudi koji razviju zdravu nezavisnost od roditelja, tokom adolescencije i mlađeg odraslog doba, mogu se s više samopouzdanja upustiti u traženje karijere i eksperimentisanje koje je potrebno kako bi se istražile sve opcije.

Očekivanja roditelja

Roditelji najčešće predstavljaju modele prema kojima se njihova deca ravnaju prilikom izbora karijere. Oni im pružaju konkretan primer kako uspeti u određenom zanimanju. Važno je istaći kako roditelji imaju najveći uticaj na izbor zanimanja kod adolescenata, više nego ijedna druga grupa, uključujući savetnike, nastavnike, prijatelje ili čak osobe koje se već bave zanimanjem koje njihova deca žele raditi. Adolescenti se oslanjaju na roditelje u jednakoj meri kao i na vršnjake, a izbor s kime će razgovarati zavisi od teme o kojoj žele raspravljati. Vršnjaci preuzimaju ulogu savetnika kada se radi o svakodnevnim temama kao što su odeća, mesto izlaska i s kim izaći na sastanak. Ali, kada je u pitanju planiranje karijere, adolescenti se u većini situacija obraćaju roditeljima.

Roditelji mogu direktno usmeravati decu prema izboru društveno cenjenijeg zanimanja, ili prema karijeri koja bi ispunila očekivanja i potrebe porodice kao npr. nastavak bavljenja porodičnim poslom. Roditelji takođe mogu preuzeti ulogu mentora pomažući mlađima da lakše premoste početničke teškoće. Na primer, roditelji mogu uključiti decu u vlastiti posao, izbegavajući tako uobičajenu proceduru koja se prolazi tokom zapošljavanja. Preko svojih poznanstava (uticajnih i uspešnih prijatelja) roditelji mogu pomoći svojoj deci u stvaranju prve poslovne mreže.

Deci treba omogućiti da biraju i greše

Porodična disfunkcionalnost može ozbiljno smanjiti efikasnost osobe u traženju zanimanja ili pri donošenju odluka vezanih za karijeru. Pojedinci koji dolaze iz porodica čiji su članovi međusobno jako povezani, ili oni koji dolaze iz porodica u kojima su potpuno izolovani, podjednako imaju problema s donošenjem odluka vezanih za karijeru. Prevelika uključenost roditelja u odluke koje njihova deca donose vezano za edukaciju i karijeru, preterana zabrinutost, sklapanje koalicije s jednim od roditelja protiv drugoga doprinose smanjenju mogućnosti pojedinca da donese važnu odluku vezano za svoju karijeru.

Važno je da se roditelji osveste kako njihovo dete ima jedinstven životni put koji ne mora nužno slediti njihova očekivanja i želje. Takođe, važno je da svom detetu daju punu podršku u izboru fakulteta i željene karijere.

Ostavi komentar